Golfkarton als circulair verpakkingsmateriaal

Maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen is de toekomst als Nederland de opgestelde klimaatdoelen wil behalen. Bewuste selectie met het oog op duurzaam inkopen is een manier om effectief bij te dragen aan het klimaatdoel: een 100% circulaire economie in 2050.

De noodzaak van verandering

Bij de huidige klimaatverandering is de link tussen menselijk handelen en de veranderingen duidelijk zichtbaar: bedrijven verbranden massaal fossiele brandstoffen waardoor er CO2 in de lucht komt. Hierdoor warmt de aarde op waardoor nadelige gevolgen zich aandienen zoals extremer weer en een stijgende zeespiegel. Daarnaast zijn fossiele brandstoffen geen onuitputtelijke energiebronnen, ze raken een keer op.

Golfkarton als circulair verpakkingsmateriaal

Golfkartonnen verpakkingen zijn 100% recyclebaar, gebaseerd op hernieuwbare bronnen en volledig biologisch afbreekbaar. Golfkartonnen verpakkingen zijn zelfs een van de meest gerecyclede papierproducten die tegenwoordig worden gebruikt, met een stevig gevestigde markt voor secundaire grondstoffen. Efficiënte recycleprocessen maken het mogelijk vezels opnieuw te gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Gerecycled papier levert 88% van de grondstof voor nieuwe golfkartonnen dozen, waardoor de vezels een lange levensduur hebben en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage aan onze economie leveren.

Recyclen is de oplossing

Recycling is een van de meest effectieve manieren om de aarde te beschermen. Het levert met name een besparing van zowel fossiele grondstoffen als energie en CO2 op. Een besparing van grondstoffen, omdat er geen nieuwe grondstoffen voor nieuwe producten gebruikt hoeven te worden. Een energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot, omdat de energie die bij recycling gebruikt wordt minder is dan dat bij de productie van nieuwe grondstoffen. Recycling wordt ook wel de no-loss-option genoemd. Nadelen zijn bijna niet te benoemen en we kunnen er allemaal aan meedoen.

Nederland in 2050 een circulaire economie

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Het kabinet publiceerde op 14 september 2016 het programma Nederland Circulair in 2050. Met dit programma wil de regering een circulaire economie realiseren. In een circulaire economie worden grondstoffen langer in de keten gehouden in plaats van afgedankt na (eenmalig) gebruik. Economisch behoud van waarde én de creatie van nieuwe waarde staan centraal. De vuistregel is: minder gebruik van grondstoffen en materialen betekent een geringere milieudruk in de productketen.

Verduurzaam uw benodigde verpakkingsmaterialen met EBC

Benieuwd hoe u uw inkoopproces kunt verduurzamen op het gebied van verpakkingsmaterialen? Neem contact met ons op. Wij adviseren u graag.

0174 - 648 235

Of vul het contactformulier in:

  Geraadpleegde bronnen

  1. https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart-circulaire-economie/is-definitie-circulaire-economie/

  2. https://www.schenk-recycling.nl/waarom-recyclen#:~:text=Recycling%20betekent%20het%20terugwinnen%20van%20grondstoffen%20uit%20afval%20en%20deze%20opnieuw%20gebruiken.&text=Deze%20Circle%20of%20Recycling%20levert,nieuwe%20producten%20gebruikt%20hoeven%20worden

  3. https://theconversation.com/the-circular-economy-building-an-economy-on-the-template-of-nature-115663

  4. https://www.vanwerven.nl/recycling/echte-oplossing

  5. https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord

  EINDE BERICHT
  Lees meer berichten in deze categorie