EU-parlement neemt nieuwe wet aan om ontbossing tegen te gaan

Publicatiedatum: 4 mei 2023
Bron: klik hier 

De EU wil wereldwijde ontbossing bestrijden.

Met 552 stemmen voor, 44 tegen en 43 onthoudingen hebben de leden van het Europees Parlement op 19 april 2023 in Straatsburg de EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR) aangenomen . Om de verordening zoals gepland in werking te laten treden, moeten de lidstaten in de EU-Raad nog hun goedkeuring geven. Dit wordt echter als een loutere formaliteit beschouwd. Na deze goedkeuring en bekendmaking in het Publicatieblad van de EU treedt de verordening 20 dagen later in werking.

De verordening is gebaseerd op het “Voorstel voor een verordening inzake ontbossingsvrije producten” dat op 17 november 2021 door het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie is aanvaard. In overeenstemming met het voorstel van de Commissie voorziet de door het Parlement aangenomen wetgeving nu ook in het bewijs in zorgvuldigheidsverklaringen dat de invoer van grondstoffen zoals rundvlees, cacao, koffie, palmolie, soja en hout, evenals producten die daarvan zijn gemaakt, niet leidt tot schade aan bossen. Het Europees Parlement breidde het voorstel van de Commissie uit tot rubber, houtskool, drukwerk en een aantal palmoliederivaten.

Het Parlement heeft er ook voor gezorgd dat een bredere definitie van bosdegradatie wordt toegepast. Het omvat nu de transformatie van oerbossen of natuurlijk regenererende bossen in plantagebossen of andere beboste gebieden.

Voor de tenuitvoerlegging van de verordening zal de Commissie 18 maanden na de inwerkingtreding ervan landen of delen daarvan op basis van een objectieve en transparante beoordeling als laag, normaal of hoog risico indelen. Er zal een vereenvoudigde due diligence-procedure gelden voor producten uit landen met een laag risico. Hoe zwaar marktspelers worden gecontroleerd, hangt af van het risiconiveau van hun respectieve land: 9 procent voor landen met een hoog risico, 3 procent voor landen met een normaal risico en 1 procent voor landen met een laag risico. Voor de controles zullen de EU-autoriteiten gebruikmaken van door de bedrijven verstrekte gegevens, zoals geografische coördinaten van de gebieden van herkomst, en deze verifiëren met behulp van instrumenten zoals satellietmonitoringinstrumenten en DNA-analyses.

De Europese houtverordening (EUTR) wordt vervangen door de EUDR wanneer de overgangsperiode van 18 maanden afloopt. Dit zal waarschijnlijk eind 2024 zijn. De Duitse houthandelsfederatie (GD Holz) van Berlijn gelooft dat sommige van de nieuwe regels strenger zullen zijn dan die in de EUTR. De EUDR zal ook van toepassing zijn op meer producten en grotere delen van de houtindustrie.

Wij ontzorgen u op het gebied van golfkartonnen verpakkingen

EINDE BERICHT

Lees meer nieuws

Mis nooit meer een nieuw bericht en ontvang een email wanneer er een nieuw bericht op de pagina marktnieuws is geplaatst!